Politica de confidentialitate site, fotbal-flash.ro


 

1, PREAMBUL
Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, altfel cunoscut sub numele de Regulamentul general privind protecția datelor (denumită în continuare RGPD) stabilește cadrul juridic aplicabil prelucrării datelor cu caracter personal.

RGPD consolidează drepturile și obligațiile controlorilor, contractorilor, persoanelor vizate și destinatarilor datelor.

În cazul afacerii noastre, suntem obligați să procesăm datele personale.

Pentru o bună înțelegere a acestei politici, se specifică faptul că:

    "controler": Fotbal-flash

    "subcontractant": orice persoană fizică sau juridică care prelucrează date cu caracter personal în numele Fotbal-flash

    "Subiecții datelor": se referă la clienți și / sau contactele Fotbal-flash

    "Destinatari": se referă la persoane fizice sau juridice care primesc date cu caracter personal de la Fotbal-flash. Beneficiarii datelor pot fi, prin urmare, angajați Fotbal-flash, precum și organizații externe (parteneri, expozanți, instituții bancare, părți interesate etc.).

Articolul 12 din GDPR cere ca persoanele vizate să fie informate cu privire la drepturile lor într-un mod concis, transparent, ușor de înțeles.

2. OBIECT
Scopul acestei politici este de a îndeplini obligația de informare la care se referă Fotbal-flash în aplicarea GDPR (articolul 12) și de a formaliza drepturile și obligațiile clienților săi și contactele cu privire la prelucrarea datelor lor personale.

 

3. OBIECTIVE
Această politică este destinată să se aplice în contextul punerii în aplicare a întregii prelucrări a datelor cu caracter personal referitoare la clienți și a contactelor Fotbal-flash.

Fotbal-flash depune toate eforturile pentru a se asigura că datele sunt procesate în cadrul unei guvernări interne specifice. Fotbal-flash este responsabil pentru procesarea și, prin urmare, nu acoperă tratamente care nu sunt create sau operate în afara regulilor de guvernanță stabilite de Fotbal-flash (tratament numit umbra IT).

Prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi efectuată direct de Fotbal-flash sau prin intermediul unui subcontractant desemnat în mod special de Fotbal-flash.

Această politică este independentă de orice alt document care se poate aplica în cadrul relației contractuale dintre Fotbal-flash și clienți sau persoane de contact.

 

4. PRINCIPII GENERALE ȘI COLECTAREA DATELOR
Nu este implementată nicio prelucrare în cadrul datelor despre clienți și datele de contact, dacă nu se referă la datele personale colectate sau prelucrate pentru serviciile noastre și dacă nu nu respectă principiile generale ale GDPR.

Pentru o bună înțelegere a acestei politici, specificăm faptul că:

 

·         Orice abordare care intenționează sau nu să câștige un profit pentru clienții sau contactele Fotbal-flash. Acestea pot fi efectuate online sau offline, direct de către Fotbal-flash sau indirect de partenerii săi.

·         Toate etapele de natură comercială și de urmărire comercială.

·         Prospectarea, de obicei prin e-mail, SMS, telefon etc.

·         Datele sunt colectate în funcție de cazurile de utilizare opt-in sau opt-out.


 

Evenimente

Evenimentele fizice organizate de Fotbal-flash sau în care Fotbal-flash participă sau sponsorizează.
Datele sunt, de obicei, colectate în timpul înregistrării la eveniment (direct sau prin intermediul unui partener) sau în timpul evenimentului în sine (buletin informativ, chestionar, carte de vizită, aplicații dedicate pentru mobil ...).

Social media

Toate operațiunile de vânzare socială. Acestea includ colectarea de date referitoare la înregistrări, postări, aprecieri, răspunsuri și transmiteri, comentarii, anunțuri etc.

Pentru a vedea politica Fotbal-flash privind cookie-urile: faceți clic aici.
Această listă trebuie să fie cât mai exhaustivă posibil, orice nouă utilizare, modificare sau ștergere a unui tratament existent va fi adusă în atenția clienților și a contactelor prin modificarea acestei politici.

5. TIPURI DE DATE COLECTATE


 

·         Date non-tehnice (în funcție de cazul de utilizare)

·         Identitate și identificare (numele, prenumele, data nașterii, numărul de client)

·         Datele de contact (e-mail, adresa poștală, numărul de telefon

·         Datele bancare, dacă este necesar;

·         Datele tehnice (în funcție de cazul de utilizare)

·         Date de identificare (adresa IP)

·         Datele de acceptare (faceți clic pe)

·         Date despre locație


6. ORIGINE A DATELOR

Datele referitoare la clienții noștri și persoanele de contact sunt, de obicei, colectate direct de la ei (colectare directă).

Colectarea poate fi, de asemenea, indirectă prin intermediul unor companii specializate sau prin intermediul partenerilor și furnizorilor Fotbal-flash. În acest caz, Fotbal-flash acordă cea mai mare atenție pentru a asigura calitatea datelor comunicate.

 

7. FINALITĂȚI ȘI BAZA JURIDICĂ
În funcție de caz, Fotbal-flash prelucrează datele dvs. în următoarele scopuri:

   

·         Gestionarea relațiilor cu clienții (CRM)

·         Gestionarea relațiilor de contact (GRP)

·         managementul comunității

·         client service

·         gestionarea contului de utilizator

·         abonament la servicii

·         organizarea de evenimente

·         gestionarea cererilor de dezabonare, reînregistrare și dezabonare

·         gestionarea rapoartelor de comportament contrare acestora

·         îmbunătățirea serviciilor și sondajul de satisfacție

·         analiza comportamentală și direcționarea

·         direcționarea și segmentarea anunțurilor

·         achiziția de audiență

·         moderarea comentariilor privind rețelele sociale

·         gestionarea aplicațiilor mobile

·         statistică

 

 

8. RECIPIENȚI DE DATE
Fotbal-flash asigură că datele sunt accesibile numai destinatarilor interni sau externi autorizați.
Beneficiarii interni

    

·         personal calificat în marketing, agenție de publicitate, servicii de distribuție, servicii responsabile cu gestionarea relațiilor cu clienții și prospecțiuni, servicii administrative, servicii de logistică și IT și managerii lor de linie

·          personalul autorizat al serviciilor de control (auditor, proceduri de control intern etc.)

Destinatari externi

    

·         parteneri, companii externe sau filiale ale aceluiași grup de companii

·         agenții, paralegali și ofițeri departamente, ca parte a misiunii lor de colectare a datoriilor

·         organizația responsabilă de administrarea listei de opoziție cu privire la colocviu

·          personalul autorizat al subcontractanților.

 

 

Destinatarii datelor personale ale clienților și contactele din cadrul Fotbal-flash sunt supuse unei obligații de confidențialitate.

Fotbal-flash decide care destinatar va avea acces la date în conformitate cu o politică de activare.

Fotbal-flash nu este în nici un fel răspunzător pentru pagubele de orice fel care pot rezulta din accesul ilegal la datele cu caracter personal.

Toate accesările legate de prelucrarea datelor personale ale clienților și ale perspectivelor sunt supuse unei măsuri de trasabilitate.

În plus, datele cu caracter personal pot fi comunicate oricărei autorități care are dreptul să știe. În acest caz, Fotbal-flash nu este responsabil pentru condițiile în care personalul acestor autorități are acces și utilizează datele.

9. Durata de conservare
Perioada de valabilitate a datelor este definită de Fotbal-flash, în lumina constrângerilor legale și contractuale care o influențează și care nu o respectă în funcție de nevoile sale și în special conform următoarelor principii:
Datele clientului

    Pe durata relațiilor contractuale cu Fotbal-flash, majorate cu 3 ani în scopuri de animație și prospectare, fără a aduce atingere obligațiilor de conservare sau termenelor de prescripție

Datele utilizatorilor și ale utilizatorilor

    Pe durata serviciilor furnizate de Fotbal-flash și 1 an de la ultima intervenție

    Cookie-urile: 13 luni


Datele de contact și de prospectare

    3 ani de la colectarea lor de către Fotbal-flash sau ultima persoană de contact din prospect / contact

Date tehnice

    1 an de la colectare

Datele privind direcționarea publicității

    6 luni până la 1 an de la data colectării conform programului

Detalii bancare

    Șterse de îndată ce tranzacția este finalizată, cu excepția cazului în care clientul a convenit în mod expres

    Dacă disputa tranzacției: conservare 13 luni în arhivă după data de debitare


Spălarea banilor
    5 ani de la colectare

După termenele stabilite, datele sunt fie șterse, fie păstrate după anonimat, mai ales în scopuri statistice. Acestea pot fi păstrate în caz de pre-litigiu și litigiu.

Clienților și persoanelor de contact i se reamintește faptul că ștergerea sau anonimizarea sunt operații ireversibile și că Fotbal-flash nu mai este în măsură să le restaureze.

 

10. DREPTUL DE CONFIRMARE ȘI DREPTUL DE ACCES
Clienții și persoanele de contact au dreptul de a solicita Fotbal-flash să confirme că datele lor sunt procesate.
Clienții și persoanele de contact au, de asemenea, un drept de acces, acestea din urmă fiind supuse respectării următoarelor reguli:

    

·         cererea vine de la persoana în sine și este însoțită de o copie a actului de identitate, actualizată să fie făcută în scris la următoarea adresă: Bucuresti, Str. Ileana Cosînzeana, Nr. 10,Sector 5, România, sau la adresa de e-mail fotbalfl@gmail.com

·         Clienții și persoanele de contact au dreptul de a solicita o copie a datelor lor personale procesate de Fotbal-flash. Cu toate acestea, în cazul unei solicitări pentru o copie suplimentară, Fotbal-flash poate solicita plata acestui cost de către clienți și contacte.
În cazul în care clienții și persoanele de contact își depun cererea de copiere a datelor în format electronic, informațiile solicitate vor fi furnizate într-o formă electronică de uz curent, cu excepția cazului în care se solicită altfel.

·         Clienții și persoanele de contact sunt informați că acest drept de acces nu se poate referi la informații sau date confidențiale sau pentru care legea nu autorizează comunicarea.

·         Dreptul de acces nu trebuie exercitat într-o manieră abuzivă, adică efectuată în mod regulat, cu unicul scop de a destabiliza serviciul în cauză.

 

 

11. UPDATE - ACTUALIZARE ȘI RECTIFICARE

Fotbal-flash răspunde solicitărilor de actualizare:

   

·         automat pentru modificarea online a câmpurilor care pot fi actualizate din punct de vedere tehnic sau legal

·         la cererea scrisă a persoanei însuși, care trebuie să-și dovedească identitatea

12. DREPTUL DE REDUCERE
Dreptul de ștergere a clienților și a contactelor nu se aplică în cazurile în care procesarea este implementată pentru a îndeplini o obligație legală.
În afară de această situație, clienții și persoanele de contact pot solicita ștergerea datelor în următoarele cazuri limitative:

    

·         datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod

·         atunci când persoana vizată retrage consimțământul pe care se bazează tratamentul și nu există alt temei juridic pentru tratament

·         persoana în cauză se opune tratamentului necesar pentru interesele legitime urmărite de Fotbal-flash și că nu există un motiv legitim care să justifice tratamentul

·         persoana vizată obiectează prelucrării datelor sale cu caracter personal în scopul prospectării, inclusiv a profilării

·          datele cu caracter personal au făcut obiectul unei prelucrări ilegale

În conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal, clienții și persoanele de contact sunt informați că acesta este un drept individual care poate fi exercitat numai de către persoana vizată în ceea ce privește propriile informații: din motive de securitatea, serviciul în cauză va trebui să vă verifice identitatea pentru a evita orice comunicare a informațiilor confidențiale cu privire la dvs. către o altă persoană decât dvs.

 

 

13. DREPTUL LA LIMITARE
Clienții și contactele sunt informate cu privire la acest drept, nu se intenționează să se aplice în măsura în care prelucrarea efectuată de către Fotbal-flash este legală și că toate datele cu caracter personal colectate sunt necesare pentru îndeplinirea serviciilor sale.

 

14. DREPTUL DE PORTABILITATE
Elementul permite portabilitatea datelor în cazul particular al datelor furnizate de clienți și contacte, de serviciile online oferite de Fotbal-flash în sine și în scopuri bazate exclusiv pe consimțământul persoanelor. În acest caz, datele vor fi comunicate într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil.

 

15. DECIZIE INDIVIDUALĂ AUTOMATĂ
Fotbal-flash nu ia decizii individuale automate.

 

16. POST MORTEM DREAPTA
Clienții și persoanele de contact sunt informați că au dreptul de a oferi îndrumări privind stocarea, ștergerea și comunicarea datelor lor post mortem. Liniile directoare specifice de comunicare post-mortem și să își exercite drepturile lor sunt făcute prin e-mail la fotbalfl@ gmail.com  sau prin poștă, la următoarea adresă Bucuresti, Str. Ileana Cosînzeana, Nr. 10, Bl.P7, Sector 5, însoțită de o copie a unui document de identitate semnat.

 

17. NATURA OPȚIONALĂ SAU OBLIGATORII DE RĂSPUNSURI


Clienții și persoanele de contact sunt informați cu privire la fiecare formă de colectare a datelor personale cu privire la caracterul obligatoriu sau opțional al răspunsurilor.

În cazul în care răspunsurile sunt obligatorii, Fotbal-flash explică clienților și contactează consecințele lipsei de răspuns.

 

18. DREPTUL DE UTILIZARE


Fotbal-flash este acordat de clienți și contactează un drept de utilizare și prelucrare a datelor lor personale în scopurile menționate mai sus.

Cu toate acestea, datele îmbogățite, care sunt rezultatul prelucrării și analizei de către Fotbal-flash, altfel cunoscute sub numele de date îmbogățite, rămân proprietatea exclusivă a Fotbal-flash (analiza utilizării, statistici etc.).

 

19. SUBCONTRACTAREA


Fotbal-flash informează clienții și contactele sale că poate implica orice subcontractant la alegerea sa în prelucrarea datelor lor personale.

În acest caz, Fotbal-flash se asigură că subcontractantul respectă obligațiile care îi revin în temeiul GDPR.

Fotbal-flash se angajează să semneze un contract scris cu toți subcontractanții săi și îi impune subcontractanților aceleași obligații privind protecția datelor ca și ea însăși. În plus, Fotbal-flash își rezervă dreptul de a-și verifica subcontractanții pentru a asigura conformitatea cu prevederile RGPD.

 

20. SECURITATE


Este responsabilitatea Fotbal-flash de a defini și implementa măsuri tehnice de securitate, fizice sau logice, pe care le consideră adecvate pentru a lupta împotriva distrugerii, pierderii, modificării sau dezvăluirii neautorizate a datelor într-un mod accidental sau ilegal .
Aceste măsuri includ în principal:

   

·         gestionarea autorizațiilor pentru accesul la date

·          garanții interne

·         procesul de identificare

·         efectuarea de audituri de securitate

·         adoptarea unei politici de securitate a sistemelor informatice

·         adoptarea planurilor de continuitate / recuperare a afacerilor

·          folosind un protocol sau soluții de securitate

21. ÎNCĂLCAREA DATELOR


În cazul încălcării datelor cu caracter personal, Fotbal-flash se angajează să notifice
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în condițiile prevăzute de RGPD.
Dacă încălcarea prezintă un risc ridicat pentru clienți și contacte, iar datele nu au fost protejate, Fotbal-flash:

   

·          va notifica clienții și contactele

·          să ofere clienților relevanți și contactelor cu informațiile și recomandările necesare.

 

22. DELEGAȚI LA PROTECȚIA DATELOR


Fotbal-flash a numit un responsabil pentru protecția datelor.
Detaliile de contact ale responsabilului cu protecția datelor sunt următoarele:

    Nume: Alexandru Neata, editor

    Adresă e-mail: fotbalfl@ gmail.com

 

În cazul prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal, Fotbal-flash va intra mai întâi la responsabilul cu protecția datelor.

Dacă clienții și persoanele de contact doresc să obțină informații specifice sau doresc să adreseze o anumită întrebare, aceștia vor putea intra în responsabilul cu protecția datelor care le va da un răspuns într-un termen rezonabil cu privire la întrebarea sau informațiile necesară.

În cazul unei probleme legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, clienții și persoanele de contact pot contacta responsabilul desemnat pentru protecția datelor.

 

23. ÎNREGISTRAREA TRATAMENTELOR


Fotbal-flash, în calitate de administrator de date, se angajează să țină o evidență a tuturor activităților de prelucrare efectuate.

Acest registru este un document sau o aplicație pentru identificarea tuturor tratamentelor implementate de Fotbal-flash, în calitate de controlor.

Fotbal-flash se angajează să furnizeze autorității de supraveghere, la prima solicitare, informații care să permită respectivei autorități să verifice conformitatea procesării cu reglementările și libertățile computerizate în vigoare.

 

·         24. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal


Clienții și persoanele implicate în prelucrarea datelor lor cu caracter personal sunt informate cu privire la dreptul lor de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, și anume la
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 în România, dacă consideră că prelucrarea datelor către datele cu caracter personal nu sunt conforme cu Regulamentul european privind protecția datelor, la următoarea adresă:

    
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 - Serviciul de reclamații

    Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România

·         Telefone:  +40.318.059.211 ; +40.318.059.212

·         Fax: +40.318.059.602

·         Email: anspdcp@dataprotection.ro
25. EVOLUȚIA


Această politică poate fi modificată sau modificată în orice moment în cazul evoluțiilor, deciziilor și recomandărilor legale sau jurisprudențiale ale   
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau ale utilizărilor.

Orice versiune nouă a acestei politici va fi adusă în atenția clienților și a contactelor prin orice mijloc definit de Fotbal-flash, inclusiv modul electronic (difuzarea prin poștă electronică sau on-line, de exemplu).

 

26. PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII


Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați următoarele servicii: Fotbal-flash, Bucuresti, Str. Ileana Cosînzeana, Nr. 10, Bl.P7, Sc4,Apt.114, Sector 5, România sau via
fotbalfl@ gmail.com
Pentru mai multe informații generale privind protecția datelor personale, puteți consulta site-ul web al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
www.dataprotection.ro 

 

 

 

P

P

 

Istvan-Fulop-28-ani

 

Citește și: Sepsi învinge Juventus București și trece provizoriu pe locul secund în clasamentul play-out

În primul meci al etapei a 11-a din play-out, disputat vineri la Sfântu Gheorghe, Sepsi OSK a învins cu 2-1 pe Juventus București și este...

 

Site-ul Fotbal-flash.ro, folosește cookie-uri. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu utilizarea acestor informații și cu politica de utilizare a cookie-urilor. Am adaptat condițiile impuse, în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI; dispozitiile Legii nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

ACCEPT   Pentru edificare   Află mai multe   X